Latest object

Examples other sites

Adult community learning

Adult community learning (2)

Saturday, 01 November 2014 16:03

Xerte Inspiratiedag 2014 in Leuven

Written by

Toll-net organiseerde op 6 juni 2014 een Inspiratiedag over e-content in de volwasseneducatie.

Saturday, 09 March 2013 03:00

Voedings Driehoek

Written by

Een XOT leerobject van Toll-net uit België waarin het onderwerp van de voedseldriehoek genomen is om de diverse paginatype's binnen XOT te laten zien.

Pick your language

Login

Donate

Sponsor us

The Xerte Community is a volunteer-based organization. Please help us to continue that!

Apereo & Xerte

xerteApereoLogo2