Visuelle utfordringer

Fordeler for studenter med visuelle utfordringer inkluderer:

* Fontstørrelsen på Xerte-objekter kan optimeres når forfatteren setter standardstørrelse

* brukeren kan velge ulike fontstørrelser (fem ulike ved Flash-avspilling, mange flere via innstillinger i nettleser når det brukes HTML5)

* brukeren kan velge ulike fargeprofiler (fem ulike ved Flash-avspilling, mange flere via innstillinger i nettleser når det brukes HTML5)

* Tekst på alle sider er mulig å markere og fungerer med programvare for tekst-til-tale.

Donate

Sponsor us

The Xerte Community is a volunteer-based organization. Please help us to continue that!

Velg ditt språk