Døve brukere

Xerte har flere sidetyper som tillater videoklipp og derfor gjør dem godt egnet til å legge til tegnspråkvideo for å klargjøre oppgaver og innhold. Mange sidetyper er laget for visuelt rike læringsmaterialer og navigatorsidene oppfordrer innholdsskapere til å dele opp tunge stykker tekst til håndterlige biter. JISC TechDis er for tiden involvert i et prosjekt med City Liti London for å skape funksjonelle e-sikkerhetsressurser for voksne døve studenter.

Disse læringsobjektene viser tidlige eksempler på konsepter for å vise hvordan Xerte kan støtte døve studenter med tegnspråk.

Tegnspråkstøttet introduksjon til fargelære

Tegnspråkstøttet introduksjon til e-sikkerhet

Oppdateringen til Xerte 2.0 tillater deg å bygge inn video i nesten hvilken som helst sidetype ved å bruke innbyggingskoden du finner på innholds-verter som YouTube og VideoJug.

Til og med uten innebygget video har Xerte en lang rekke sidetyper som tillater bilder, noe som også skaper visuelt rike ressurser. Disse læringsobjektene fra JISC TechDis Xerte fredags opplæringsøkten om bilder i Xerte illustrerer noen av de måtene bildene kan brukes.

Se også den nedlastbare JISC TechDIS guiden til hvilke Xertesider som fungerer for døve studenter.

 

Donate

Sponsor us

The Xerte Community is a volunteer-based organization. Please help us to continue that!

Velg ditt språk