Leder

Møte retningslinjer og strategibehov

Xerte online verktøy støtter sentrale retningslinjer i undervisnings- og opplæringsinstitusjoner.


Tilgjengelighet

Den høye tilgjengeligheten, utvalget av pedagogiske muligheter og overgangsplanene til HTML5 gjør at din organisasjon er styrket til å støtte et bredt spekter av studenter. Å installere Xerte online verktøy og å lære opp ansatte i bruken av det er en håndgripelig og oppnåelig strategi.


E-læring og m-læring

Organisasjonens effektivitet økes når studenter har tilgang til læringsressurser hvor som helst og når som helst. Læringen forbedres når ressursene er tilgjengelig som multimedia med innebygget selvtestings- og tilbakemeldingsmuligheter. Xerte online verktøy kan installeres på en dag, og det mal-drevne grensenittet gir ansatte med lite teknisk innsikt mulighet til å skape interaktive sider på kort tid. Et stort antall veiledningsressurser ligger tilgjengelig, inkluder gratis månedelig nett-trening fra JISC TechDis. Siden Xerte verktøy versjon 1.9 har Xerte nå fått mulighet til å eksportere til HTML5. Dette gir mulighet til å vise læringsobjekter på en rekke mobile enheter.


Samarbeidskultur

Organisasjoner tjener på at ansatte er villige til å lære av hverandre og utvikle ressurser sammen. Xerte online verktøy gjør det lett for å ansatte å samarbeide om undervisning og opplæring, å bruke hverandres ressurser, utvikle sammen og tilpasse materiale for ulike situasjoner. Dette er utmerket for kvalitetssikring.


Støtter flere lærings- og opplæringssider

Xerte online verktøy er serverbasert så det produseres online ressurser som kan nås fra flere sider eller fra studentenes egne hjem. Dette er ideelt for flersideorganisasjoner. Enkelte læringsmiljøer gjør det vanskelig å få til tilkobling. I slike tilfeller er det en tominutters jobb å eksportere et læringsobjekt, slik at det kan kjøre fra en CD eller minnepenn. Da kan effektiv e-læring oppnås fra en laptop eller andre enheter uten mulighet for oppkobling.


Bruksområder for spesialgrupper

Xerte er 'open source' så det er ingen kostnader knyttet til programvare eller lisenser. Men i tillegg til tiden som trengs for å installere Xerte, anbefales det at noen i bedriftens tekniske gruppe melder seg på Xertes nyhetsbrev. Vi har jevnlige oppdateringer om nye funksjoner og rettelser av rapporterte feil. Det er også anbefalt at bedriftens utviklingsgruppe og gruppen for lærevansker og spesielle behov blir kjent med potensialet for å støtte ulike typer studenter i ulike situasjoner med Xerte.

Donate

Sponsor us

The Xerte Community is a volunteer-based organization. Please help us to continue that!

Velg ditt språk