Artikler

Tilgjengelighet

Organisasjoner tilknyttet undervisning, læring og opplæring ønsker å skape inkluderende og engasjerende læringsressurser. Xerte er designet for å minimere barrierene og maksimere fordelene for en videst mulig gruppe brukere. Tilgjengelige ressurser gir en bedre brukeropplevelse og reduserer risikoen for din organisasjon. Det er for eksempel lavere risiko for at studentene feiler, eller at dem med spesielle læringsbehov opplever ekstra ulemper. Xerte blir brukt mot studenter på alle nivåer, fra grunn-nivå og yrkesfag til universitetsnivå. Xerte har mange tilgjengelige fordeler, inkludert et langvarig partnerskap med JISC TechDis, teknisk design, pedagogisk design, et 'Open Source'-felleskap og en mobilvennlig fremtid. Disse egenskapene er forklart videre under.


Langvarig partnerskap

Xerte-prosjektet har jobbet tett med ISC TechDisk service og JISC service regionssentre. JISC TechDis service har direkte påvirket bedre muligheter for brukertesting og pågående forbedringer av tilgjengeligheten. JISC Service regionssentre har hjulpet ulike organisasjoner, alt fra arbeidsbasert læring, voksensopplæring, spesialiserte høyskoler og universiteter til å bruke Xerte for å skape mer inkluderende læringsressurser. Det Åpne Universitet er aktivt involvert i testing og tilgjengelighet.


Teknisk tilgjengelighet inkluderer:

* Innebygget tilgjengelighet via tastatur

*Innebygde alternativer for fonter (farge, type og størrelse)

*Innebygget tekst-til-tale (når brukt med Internet Explorer)

*De fleste sidetyper er kompatible med skjermleser-verktøy


Pedagogiske designfordeler inkluderer

Image showing video, image and sound in a Xerte page*Maler som tillater bruk av rik media – bilder, lyd og video.

*Automatisk innholdsfortegnelse. Hver side er maks tre klikk unna.

*Interaktive øvelser med automatisk retting som tillater formell og uformell selvtesting med tilbakemelding.

*Enkel deling og tilpassing som gjør det enkelt å tilpasse ressurser til andre brukeres situasjon og behov.

* Studenter kan abonnere på RSS-feed for å få nye og tilpassete læringsressurser

*Brukervennligheten tillater lærere og instruktører uten teknisk innsikt å bevege seg fra utdeling av kopier til undervisning med tilgjengelige nettbaserte tilnærminger.

*Kjører på mobile enheter (se under)

*Nye objekter kan enkelt merkes som Open Educational Resource (Åpen Utdannings Ressurs). Dette gjør dem enkle å oppdage for både instruktører og studenter. Et stort utvalg av ressurser gjør det enklere å møte studentenes behov

'Open Source'-Felleskap

Xerte drar fordel av nye sidetyper utviklet av fellesskapet. Hvis du har studenter med spesielle tilpassingsbehov, og du har tilgang på folk med de riktige tekniske ferdighetene, kan du tilpasse siden til dine studenter, og din sidetype kan ende opp som en del av hovedoppsettet. Om du møter vanskeligheter med bruken av assisterende teknologi kan du jobbe med Xerte-samfunnet for å forbedre koden.

Mobilvennlig fremtid

mobile

For mange studenter gir mobile nettbrett eller mobilenheter støtte til 'akkurat riktig tid'. Xerte Verktøy 2.0 skaper nå læringsressurser i HTML5. Dette betyr at de kan kjøres på de fleste enheter og nettlesere. Og enda bedre, det er kompatibelt bakover slik at alle Flash-baserte Xerte Verktøy-ressurser du er vant til å bruke kan nå brukes i HTML5 når du oppgraderer din Xerte Verktøy-installasjon.

 
 
 

Apereo & Xerte

xerteApereoLogo2