Læringsteknolog

Støtter e-læring

Som en læringsteknolog er det sannsynlig at du gir råd til kursgrupper om hvordan de skal bruke tid og ressurser mer effektivt. Lærere er ofte interessert i å ha interaktive nettressurser, men kan være veldig kresne på ressurser som andre har laget. Ofte har de sin egen måte å forklare ting på og sine egne eksempler de ønsker å bruke.


Maksimere effektivitet

Xerte verktøy er en ideell plattform for å maksimere effektivitet fordi det er så lett å ta et eksisterende læringsobjekt og forandre det til å passe med ditt foretrukne læringsvokabular. JISC TechDis har laget en serie med veiledninger for faggrupper ved høyere utdanning ved å anvende denne tilnærmingen. Et generisk læringsobjekt ble laget og deretter tilpasset av fagspesialistene for å passe sine egne publikum.

Sammenlign disse eksemplene - Skape inkluderende øvelser i informatikk og Skape inkluderende øvelser i naturvitenskap.

Xerte Verktøy integrerer godt med Moodle og de forskjellige sidetypene kan inkorporere eksisterende læringsressurser som YouTube-klipp, Wikipedia-artikler, bilder fra Flick osv. Du kan også bygge inn websider og linke PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter.


Bygger bro mellom instruktører og utviklere

Læringsteknologer kan stå i rollen som bro mellom instruktører (med stor fagkunnskap men liten teknisk innsikt) og profesjonelle innholdsutviklere (med gode tekniske ferdigheter men lite fagkunnskap).

Dette har ofte skapt en flaskehals i ressursproduksjonen fordi instruktørene må forklare faginnholdet til utviklerne sammen med det pedagogiske samspillet som behøves. Xerte Verktøy fjerner flaskehalsen ved å styrke instruktørene, og gjøre dem i stand til å produsere mesteparten (og ofte alt) det interaktive innholdet de trenger. Utvikleren trenger bare å involveres for å skape svært spesifikke aktiviteter som ikke finnes innenfor en av de allerede eksisterende Xerte Verktøy sidetypene. Dette betyr at både instruktører og utviklere kan bruke sin ekspertise mest mulig effektivt og at studentene ender opp med mange flere produserte ressurser.

 

 

Donate

Sponsor us

The Xerte Community is a volunteer-based organization. Please help us to continue that!

Velg ditt språk