Snel aan de slag

Ontwikkelaar

Xerte en Xerte Online Toolkits zijn ontwikkeld en worden onderhouden door een zeer actieve community van ontwikkelaars. Het is een geweldige groep mensen over de hele wereld die zich belangeloos inzetten om Xerte en Xerte Online Toolkits steeds verder te ontwikkelen.

Wilt u zich aansluiten bij deze groep dan kunt u zich aanmelden bij de xerte-dev mailing lijst via http://lists.nottingham.ac.uk/mailman/listinfo/xerte-dev. Deze mailinglijst is de plaats waar alle issues gerapporteerd worden en nieuwe features en ontwikkelingen worden hier besproken. Deelnemen aan de mailinglijst geeft u een goed beeld van wat er op dit moment gaande is en u ervaart de 'ontwikkel atmosfeer' binnen de groep die deze software zo'n warm hart toedraagt.

De project broncode bevindt zich in twee SVN repositories hosted in Google Code: de code voor Xerte Online Toolkits is te vinden op http://code.google.com/p/xerteonlinetoolkits/. Deze is actief in ontwikkeling. Code voor oudere software is te vinden op http://code.google.com/p/xerte/.

Om te kunnen werken met de SVN repositories kunt u installeert en gebruikt u bijvoorbeeld TortoiseSVN http://tortoisesvn.net/, een wysiwyg cliënt voor het werken met SVN Repositories. Dit is erg praktisch, ook al wilt u alleen maar de laatste ontwikkelcode verkrijgen. Dat is mogelijk zonder officieel lid te worden van de ontwikkel community.

Met de release van Xerte 2.17 en Xerte Online Toolkits (XOT) 1.81 en de huidige ontwikkelingen en voortgang van Xenith de html 5 player voor XOT, zijn er 3 ontwikkelgebieden te onderscheiden:


Xerte

Xerte is de naam van de originele ontwikkeltool welke gebruikt kan worden om maatwerk te ontwikkelen. Het ontwikkelen van content gebaseerd op dezelfde eenvoudige paginatypes als in XOT, of om nieuwe paginatypes te ontwikkelen voor het gebruik van zowel Xerte als XOT. Xerte en XOT delen dezelfde set of paginatypes/models maar paginatypes ontwikkeld met Xerte werken (vooralsnog) alleen met de op Flash gebaseerde publicatie. Dit totdat er een model ontwikkeld is voor de html 5 publicatie (zie hieronder).

 

XOT

Xerte Online Toolkits (XOT) is de online versie van Xerte waarmee iedereen leerobjecten kan creëren of delen. Diegene die betrokken zijn bij de doorgaande ontwikkelingen van XOT kunnen bestaande pagina's uitbreiden met functionaliteit of nieuwe pagina's ontwikkelen voor via Flash, html 5 of allebei door te werken met PHP, MySQL, HTML & JavaScript code. Om XOT te ontwikkelen en te testen heeft u een lokale of remote webserver. De meeste ontwikkelaars gebruiken een localhost installatie via XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

 

Xenith: De javascript/ html5 engine

De ontwikkeling van de Xenith code voor het via HTML 5 afspelen van bestaande en nieuwe leerobjecten is continue. Om met de Xenith code te werken heeft u een geschikte script editor nodig. De huidige ontwikkelaars gebruiken verschillende tools zoals Notepad, Notepad++UltraeditFlashDevelop en PHPStorm/WebStorm.  


XMLEngine: De Flash engine

Dit wordt niet verder ontwikkeld maar voorlopig wel onderhouden. U heeft een commerciele Flash 8 installatie nodig om hier aan te kunnen werken.


Copyright © 2020 The Xerte Project.
Xerte logo Apereo logo OSI Logo

Search